On-line aplikace pro správu identifikačních karet

Informace

Pro přístup do zabezpečených, neveřejných a personalizovaných částí aplikace se přihlásíte pomocí Vašeho uživatelského jména a hesla, které jsou stejné jako například při přihlašování k univerzitní elektronické poště, do informačního systému studijní agendy (IS SU).

Kompletní informace k systému výroby a distribuce identifikačních karet naleznete na portálu Slezské univerzity

Aktuální informace ke kartám - nepřehlédněte!